KLİPS

Klips kanal flanş profillərinə uyğun olaraq hazırlanır. Hava borularının quraşdırılması zamanı boruların bir-birilərinə tam sıxılmasının sabit qalmasını təmin edir.


KÜNCLÜK

Künclük hava borularına keçirilən profil flansları bir-biri ilə əlaqələndirir. Qalınlığı 2 və 2,5 mm olan polad vərəqə metaldan hazırlanır və künclüyün üzərində verilən qabırğalar onun sərtliyini artıraraq, hava borularının bir-birilərinə sıxılması zamanı künclüyün əyilməsinin qarşısını alır.